Den Danske Koralbog

Den Danske Koralbog
Notenbuch Edition Wilhelm Hansen

Af dybsens nød, o Gud, til dig; Af højheden oprunden er; Aldrig er jeg uden våde; Aleneste Gud i Himmerig; Alle mine kilder skal være hos dig; Almægtige og kære gud; Almagts Gud, velsignet vær; Alt står i guds faderhånd : 3 melodier; Alt, hvad som fuglevinger fik; Ånden opgav enkesønnen; At sige verden ret farvel; Barn Jesus i en krybbe lå; Befal du dine veje; Behold os, Herre, ved dit ord; Betesda-søjlernes buegange; Bliv hos os, når dagen hælder; Blomstre som en rosengård; Bøj, o Helligånd, os alle; Bryd frem, mit hjertes trang at lindre; Dagen går med raske fjed; Dejlig Er Den Himmel Blå; Dejlig Er Jorden; Den klare sol går ned, det kvælder mer og mer; Den lyse dag forgangen er; Den mørke nat forgangen er; Den signede dag med fryd vi ser; Den store hvide flok vi se; Den store mester kommer; Denne er dagen, som Herren har gjort; Der sad en fisker så tankefuld; Der stander et hus i vort høje nord/Apostlene sad i Jerusalem/Så vide om land som sol monne gå; Der står et slot i vesterled; Det dufter lysegrønt af græs; Det er så yndigt at følges ad for to; Det er så yndigt at følges ad, hvor banet; Det første lys er Ordet, talt af Gud; Det hellige kors, vor Herre selv bar; Det Kimer Nu Til Julefest; Det livets ord vi bygger på; Det var ikke en nat som de andre; Dig være ære; Du fødtes på jord; Du gav mig, o Herre, en lod af din jord; Du kom til vor runde jord; Du satte dig selv i de nederstes sted; Du, Herre Krist; Du, som går ud fra den levende Gud : 2 melodier; Du, som gir os liv og gør os glade; Du, som har tændt millioner af stjerner; Dybt hælder året i sin gang; En Rose Så Jeg Skyde; En sød og liflig klang; Et Barn Er Født I Betlehem; Et lidet barn så lysteligt; Et trofast hjerte, Herre min; For alle helgen, som i Kristi tro; For dig, o Herre, som dage kun; Fra Himlen højt kom budskab her; Fred hviler over land og by; Fryd dig, du Kristi brud; Fuglen har rede, og ræven har grav; Fyldt af glæde over livets under : 2 melodier; Gak ud, min sjæl, betragt med flid; Giv mig, Gud, en salmetunge; Glade jul, dejlige jul; Gør døren høj, gør porten vid; Gud skal alting mage : 2 melodier; Gud ske tak og lov; Gud, du, som lyset og dagen oplod; Gud, efter dig jeg længes; Gud, vi er i gode hænder; Guds godhed vil vi prise; Guds igenfødte, ny-levende sjæle; Guds kirkes grund alene; Guds menighed, syng for vor skaber i løn; Guds Søn kom ned fra Himmerig; Han, som på jorden bejler; Har hånd du lagt på Herrens plov; Helligånd, vor sorg du slukke; Her Kommer, Jesus, Dine Små; Her ser jeg da et lam at gå; Her vil ties, her vil bies : 2 melodier; Herre Gud! dit dyre navn og ære; Herre Jesus, vi er her; Herre, fordi du; Herre, jeg har handlet ilde; Herren han har besøgt sit folk : 2 melodier; Herrens røst, som aldrig brister; Herrens venner ingen sinde; Hil dig, Frelser og Forsoner : 2 melodier; Himlene, Herre, fortælle din ære; Hjerte, løft din glædes vinger; Hør himmelsus i tredie time; Hør, hvor englesangen toner; Hvad kan os komme til for nød; Hvilestunden er i vente; Hvo ikkun lader Herren råde; Hvorledes skal jeg møde; Hyggelig, rolig; I al sin glans nu stråler solen; I blev skabt som mand og kvinde : 2 melodier; I dødens bånd vor frelser lå; I falmende blade, du kølige vind; I østen stiger solen op; Ingen er så tryg i fare; Jeg er træt og går til ro; Jeg ved en blomst så favr og fin; Jeg ved et evigt Himmerig; Jeg ved, på hvem jeg bygger; Jeg vil din pris udsjunge; Jert hus skal I bygge på ordets klippegrund; Jesus er mit liv i live; Jesus han er syndres ven; Jesus, dine dybe vunder; Jesus, livets sol og glæde; Julebudet til dem, der bygge; Julen Har Bragt Velsignet Bud; Julen Har Englelyd; Kærligheds og sandheds Ånd; Kimer, I klokker! ja, kimer før dag i det dunkle; Kirkeklokke! mellem ædle malme; Kirken den er et gammelt hus : 2 versioner; Kirken er som Himmerige; Klokken slår, tiden går/Uforsagt, vær på vagt; Kom, alle kristne; Kom, Gud Helligånd, kom brat : 2 melodier; Kom, hjælp mig, Herre Jesus; Kraften fra det høje : 2 melodier; Kris

PF, VCE, Klavier, Gesang Dänisch
Weitere Informationen: Den Danske Koralbog